Arohatia te reo!

Ko te kaupapa mō Te Wiki o Te Reo ko, ‘Arohatia te Reo’

Ko te tau nei, he tau maumahara i ētahi huritau e pā ana ki tō tātau reo rangatira.

E rua tekau mā rima ngā tau mai i te timatanga o Te Taura Whiri i te reo Māori. Waihoki, e rua tekau mā rima ngā tau mai i te whakatuturutanga o te reo.

Ā, kua toru tekau ngā tau i muri i te timatanga o te kōhanga reo.

Kua wha tekau ngā tau mai i te wā i whakatakotohia te pitihana reo Māori ki te paremata.

Ko te katoa o ēnei he mea tautoko i tō tātau reo. Nā konei i kaha ai te Manatū Taonga ki te tautoko i te reo. Kua whakamāoritia te katoa o ngā haurongo Māori. Hei tauira ko te haurongo mō  Tā Āpirana Ngata. Ka tāea e koe te tuku i te  pukapuka hiko. He nui ngā tuhinga kaupapa Māori kua whakamāoritia i runga i Te Ara.

X

Arohatia te reo! (Cherish the Māori language!)

The theme for Māori Language Week this year is ‘Arohatia te Reo,’ which means cherish the language.

It is an appropriate theme as this year is an ideal time to reflect on what has been done for te reo.

It is the 25th anniversary of Te Taura whiri i te reo Māori – the Māori Language Commission. It is also the 25th anniversary of Māori being made an official language in New Zealand.

It is the 30th anniversary of kōhanga reo, the first being Pukeatua kōhanga in Wainuiomata.

Finally, it is the 40th anniversary of the Māori language petition.

All of these were key events in supporting the health of te reo Māori. It is probably from events like these that Manatū Taonga – Ministry for Culture and Heritage has been able to produce the Māori language content that it has. We have all Māori biographies from the Dictionry of New Zealand Biography translated into Māori. An example is Sir Āpirana Ngata’s biography, or you can download all Māori-anguage biographies as an ebook. Also, a significant amount of content on Te Ara has been translated into Māori, which can be browsed through here.

Additionally, you can read more on the history of the Māori language on NZHistory.

Leave a comment

By posting comments you signify that agree to and accept the Terms and Conditions of this Blog.